ترجمه Musketeer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفنگدار. می باشد

Musketeer به چه معناست و Musketeer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Musketeer

تفنگدار. به خارجی , ریشه انگلیسی تفنگدار., ترجمه تفنگدار., کلمات شبیه تفنگدار.
دانلود فایل ها