ترجمه Muskrat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) موش‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كر موش‌ , در فارسی : خز اين‌ موش‌.

Muskrat به چه معناست و Muskrat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muskrat

(ج‌.ش‌.) موش‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) موش‌ ابي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) موش‌ ابي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) موش‌ ابي‌ , كر موش‌ به لاتین , خز اين‌ موش‌. به لاتین
دانلود فایل ها