ترجمه Muss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درهم‌ وبرهم‌ ياكثيف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلاش‌ , در فارسی : تقلا , به فارسی : كوشش‌ , سایر ترجمه ها : بهم‌

Muss به چه معناست و Muss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muss

درهم‌ وبرهم‌ ياكثيف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درهم‌ وبرهم‌ ياكثيف‌ كردن‌, ترجمه درهم‌ وبرهم‌ ياكثيف‌ كردن‌, کلمات شبیه درهم‌ وبرهم‌ ياكثيف‌ كردن‌ , تلاش‌ به لاتین , تقلا به لاتین , كوشش‌ خارجی , بهم‌ در زبان
دانلود فایل ها