ترجمه Must در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بايد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بايست‌ , در فارسی : ميبايستي‌ , به فارسی : بايسته‌ , سایر ترجمه ها : ضروري‌ لابد.

Must به چه معناست و Must یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Must

بايد به خارجی , ریشه انگلیسی بايد, ترجمه بايد, کلمات شبیه بايد , بايست‌ به لاتین , ميبايستي‌ به لاتین , بايسته‌ خارجی , ضروري‌ در زبان , لابد.انگلیسی
دانلود فایل ها