ترجمه Mustard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خردل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخت‌ خردل‌.

Mustard به چه معناست و Mustard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mustard

خردل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خردل‌, ترجمه خردل‌, کلمات شبیه خردل‌ , درخت‌ خردل‌. به لاتین
دانلود فایل ها