ترجمه Mutilate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معيوب‌ كردن‌. می باشد

Mutilate به چه معناست و Mutilate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutilate

معيوب‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معيوب‌ كردن‌., ترجمه معيوب‌ كردن‌., کلمات شبیه معيوب‌ كردن‌.
دانلود فایل ها