ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mutinous به فارسی

ترجمه Mutinous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياغي‌. می باشد

Mutinous به چه معناست و Mutinous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutinous

ياغي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ياغي‌., ترجمه ياغي‌., کلمات شبیه ياغي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: