ترجمه Mutual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متقابل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دو جانبه‌.

Mutual به چه معناست و Mutual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutual

متقابل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متقابل‌, ترجمه متقابل‌, کلمات شبیه متقابل‌ , دو جانبه‌. به لاتین
دانلود فایل ها