ترجمه Mutual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوسره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از دو سره‌ , در فارسی : بين‌ الاثنين‌ , به فارسی : دو ط‌رفه‌.

Mutual به چه معناست و Mutual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutual

دوسره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوسره‌, ترجمه دوسره‌, کلمات شبیه دوسره‌ , از دو سره‌ به لاتین , بين‌ الاثنين‌ به لاتین , دو ط‌رفه‌. خارجی
دانلود فایل ها