ترجمه Mutuality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوسره‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقابل‌.

Mutuality به چه معناست و Mutuality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutuality

دوسره‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوسره‌ بودن‌, ترجمه دوسره‌ بودن‌, کلمات شبیه دوسره‌ بودن‌ , تقابل‌. به لاتین
دانلود فایل ها