ترجمه Mutualize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همزيستي‌ كردن‌. می باشد

Mutualize به چه معناست و Mutualize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutualize

همزيستي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی همزيستي‌ كردن‌., ترجمه همزيستي‌ كردن‌., کلمات شبیه همزيستي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها