ترجمه Mutually Exclusive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دو به‌ دو ناسازگار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانعه‌الجمع‌.

Mutually Exclusive به چه معناست و Mutually Exclusive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mutually Exclusive

دو به‌ دو ناسازگار به خارجی , ریشه انگلیسی دو به‌ دو ناسازگار, ترجمه دو به‌ دو ناسازگار, کلمات شبیه دو به‌ دو ناسازگار , مانعه‌الجمع‌. به لاتین
دانلود فایل ها