ترجمه Muzzle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياتفنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوزه‌ بندزدن‌ , در فارسی : مانع‌ فعاليت‌ شدن‌.

Muzzle به چه معناست و Muzzle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muzzle

ياتفنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياتفنگ‌, ترجمه ياتفنگ‌, کلمات شبیه ياتفنگ‌ , پوزه‌ بندزدن‌ به لاتین , مانع‌ فعاليت‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها