خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35901 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35901','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35901 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Muzzle به فارسی

ترجمه Muzzle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياتفنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پوزه‌ بندزدن‌ , در فارسی : مانع‌ فعاليت‌ شدن‌.

Muzzle به چه معناست و Muzzle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Muzzle

ياتفنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياتفنگ‌, ترجمه ياتفنگ‌, کلمات شبیه ياتفنگ‌ , پوزه‌ بندزدن‌ به لاتین , مانع‌ فعاليت‌ شدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: