ترجمه Myalgia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درد ماهيچه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درد عضله‌.

Myalgia به چه معناست و Myalgia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myalgia

درد ماهيچه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درد ماهيچه‌, ترجمه درد ماهيچه‌, کلمات شبیه درد ماهيچه‌ , درد عضله‌. به لاتین
دانلود فایل ها