ترجمه Mycenaean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nainecym) اهل‌ شهر ‘ مسين‌ ‘ قديم‌ يونان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اثار هنري‌

Mycenaean به چه معناست و Mycenaean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mycenaean

(nainecym) اهل‌ شهر ‘ مسين‌ ‘ قديم‌ يونان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (nainecym) اهل‌ شهر ‘ مسين‌ ‘ قديم‌ يونان‌, ترجمه (nainecym) اهل‌ شهر ‘ مسين‌ ‘ قديم‌ يونان‌, کلمات شبیه (nainecym) اهل‌ شهر ‘ مسين‌ ‘ قديم‌ يونان‌ , اثار هنري‌ به لاتین
دانلود فایل ها