ترجمه Mycophagy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قارچ‌ خواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سماروغ‌ خواري‌.

Mycophagy به چه معناست و Mycophagy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mycophagy

قارچ‌ خواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قارچ‌ خواري‌, ترجمه قارچ‌ خواري‌, کلمات شبیه قارچ‌ خواري‌ , سماروغ‌ خواري‌. به لاتین
دانلود فایل ها