ترجمه Mycosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيماري‌ قارچي‌.

Mycosis به چه معناست و Mycosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mycosis

(ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌, ترجمه (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌ , بيماري‌ قارچي‌. به لاتین
دانلود فایل ها