خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35917 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35917','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35917 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mycosis به فارسی

ترجمه Mycosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيماري‌ قارچي‌.

Mycosis به چه معناست و Mycosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mycosis

(ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌, ترجمه (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ناخوشي‌ قارچي‌ , بيماري‌ قارچي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: