ترجمه Myeloid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) مانند مغز استخوان‌. می باشد

Myeloid به چه معناست و Myeloid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myeloid

(تش‌.) مانند مغز استخوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) مانند مغز استخوان‌., ترجمه (تش‌.) مانند مغز استخوان‌., کلمات شبیه (تش‌.) مانند مغز استخوان‌.
دانلود فایل ها