ترجمه Myna در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hanym) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مينا. می باشد

Myna به چه معناست و Myna یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myna

(hanym) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مينا. به خارجی , ریشه انگلیسی (hanym) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مينا., ترجمه (hanym) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مينا., کلمات شبیه (hanym) (ج‌.ش‌.) مرغ‌ مينا.
دانلود فایل ها