ترجمه Myocarditis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اماس‌ ماهيچه‌ قلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورم‌ عضله‌ قلب‌.

Myocarditis به چه معناست و Myocarditis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myocarditis

(ط‌ب‌) اماس‌ ماهيچه‌ قلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اماس‌ ماهيچه‌ قلب‌, ترجمه (ط‌ب‌) اماس‌ ماهيچه‌ قلب‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اماس‌ ماهيچه‌ قلب‌ , ورم‌ عضله‌ قلب‌. به لاتین
دانلود فایل ها