ترجمه Myocardium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهيچه‌ قلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عضله‌ قلب‌ , در فارسی : ميان‌ دل‌.

Myocardium به چه معناست و Myocardium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myocardium

ماهيچه‌ قلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماهيچه‌ قلب‌, ترجمه ماهيچه‌ قلب‌, کلمات شبیه ماهيچه‌ قلب‌ , عضله‌ قلب‌ به لاتین , ميان‌ دل‌. به لاتین
دانلود فایل ها