ترجمه Myoma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) غده‌ بافت‌ ماهيچه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غده‌ ماهيچه‌اي‌.

Myoma به چه معناست و Myoma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myoma

(ط‌ب‌) غده‌ بافت‌ ماهيچه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) غده‌ بافت‌ ماهيچه‌, ترجمه (ط‌ب‌) غده‌ بافت‌ ماهيچه‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) غده‌ بافت‌ ماهيچه‌ , غده‌ ماهيچه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها