ترجمه Myriad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ده‌ هزار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هزارها , در فارسی : بيشمار.

Myriad به چه معناست و Myriad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myriad

ده‌ هزار به خارجی , ریشه انگلیسی ده‌ هزار, ترجمه ده‌ هزار, کلمات شبیه ده‌ هزار , هزارها به لاتین , بيشمار. به لاتین
دانلود فایل ها