ترجمه Myriapod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dopoirym) (ج‌.ش‌.) هزار پا. می باشد

Myriapod به چه معناست و Myriapod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Myriapod

(dopoirym) (ج‌.ش‌.) هزار پا. به خارجی , ریشه انگلیسی (dopoirym) (ج‌.ش‌.) هزار پا., ترجمه (dopoirym) (ج‌.ش‌.) هزار پا., کلمات شبیه (dopoirym) (ج‌.ش‌.) هزار پا.
دانلود فایل ها