ترجمه Mystify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گيچ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رمزي‌ كردن‌.

Mystify به چه معناست و Mystify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mystify

گيچ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گيچ‌ كردن‌, ترجمه گيچ‌ كردن‌, کلمات شبیه گيچ‌ كردن‌ , رمزي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها