ترجمه Mystique در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جذبه‌ وشهرت‌ معنوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جيبه‌ عرفاني‌.

Mystique به چه معناست و Mystique یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mystique

جذبه‌ وشهرت‌ معنوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جذبه‌ وشهرت‌ معنوي‌, ترجمه جذبه‌ وشهرت‌ معنوي‌, کلمات شبیه جذبه‌ وشهرت‌ معنوي‌ , جيبه‌ عرفاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها