ترجمه Mythologize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ افسانه‌ در اوردن‌. می باشد

Mythologize به چه معناست و Mythologize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mythologize

بصورت‌ افسانه‌ در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ افسانه‌ در اوردن‌., ترجمه بصورت‌ افسانه‌ در اوردن‌., کلمات شبیه بصورت‌ افسانه‌ در اوردن‌.
دانلود فایل ها