ترجمه Mythology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افسانه‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اساط‌ير , در فارسی : اسط‌وره‌ شناسي‌.

Mythology به چه معناست و Mythology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mythology

افسانه‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی افسانه‌ شناسي‌, ترجمه افسانه‌ شناسي‌, کلمات شبیه افسانه‌ شناسي‌ , اساط‌ير به لاتین , اسط‌وره‌ شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها