ترجمه Mythomania در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنون‌ دروغ‌ يا اغراق‌ گويي‌. می باشد

Mythomania به چه معناست و Mythomania یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mythomania

جنون‌ دروغ‌ يا اغراق‌ گويي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جنون‌ دروغ‌ يا اغراق‌ گويي‌., ترجمه جنون‌ دروغ‌ يا اغراق‌ گويي‌., کلمات شبیه جنون‌ دروغ‌ يا اغراق‌ گويي‌.
دانلود فایل ها