ترجمه N Ary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای N تايي‌. می باشد

N Ary به چه معناست و N Ary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به N Ary

N تايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی N تايي‌., ترجمه N تايي‌., کلمات شبیه N تايي‌.
دانلود فایل ها