ترجمه N Type Semiconductor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ هادي‌ نوع‌ N. می باشد

N Type Semiconductor به چه معناست و N Type Semiconductor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به N Type Semiconductor

نيمه‌ هادي‌ نوع‌ N. به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ هادي‌ نوع‌ N., ترجمه نيمه‌ هادي‌ نوع‌ N., کلمات شبیه نيمه‌ هادي‌ نوع‌ N.
دانلود فایل ها