ترجمه Nab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاپيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگير كردن‌ , در فارسی : توقيف‌.

Nab به چه معناست و Nab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nab

قاپيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاپيدن‌, ترجمه قاپيدن‌, کلمات شبیه قاپيدن‌ , دستگير كردن‌ به لاتین , توقيف‌. به لاتین
دانلود فایل ها