ترجمه Naevus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خال‌ گوشتي‌.

Naevus به چه معناست و Naevus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naevus

(suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌, ترجمه (suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌, کلمات شبیه (suven =) (ط‌ب‌) خال‌ مادر زادي‌ , خال‌ گوشتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها