ترجمه Naiad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيلوفرابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهروي‌ شناگر.

Naiad به چه معناست و Naiad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Naiad

نيلوفرابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيلوفرابي‌, ترجمه نيلوفرابي‌, کلمات شبیه نيلوفرابي‌ , مهروي‌ شناگر. به لاتین
دانلود فایل ها