ترجمه Nameable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شايسته‌ نام‌ بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نامبردني‌.

Nameable به چه معناست و Nameable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nameable

شايسته‌ نام‌ بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شايسته‌ نام‌ بردن‌, ترجمه شايسته‌ نام‌ بردن‌, کلمات شبیه شايسته‌ نام‌ بردن‌ , نامبردني‌. به لاتین
دانلود فایل ها