ترجمه Nap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرز. می باشد

Nap به چه معناست و Nap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nap

پرز. به خارجی , ریشه انگلیسی پرز., ترجمه پرز., کلمات شبیه پرز.
دانلود فایل ها