ترجمه Napoleon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناپلئون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چكمه‌ پاشنه‌ بلند , در فارسی : ناپلئوني‌.

Napoleon به چه معناست و Napoleon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Napoleon

ناپلئون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناپلئون‌, ترجمه ناپلئون‌, کلمات شبیه ناپلئون‌ , چكمه‌ پاشنه‌ بلند به لاتین , ناپلئوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها