خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36041 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('36041','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =36041 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Napoleon به فارسی

ترجمه Napoleon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناپلئون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چكمه‌ پاشنه‌ بلند , در فارسی : ناپلئوني‌.

Napoleon به چه معناست و Napoleon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Napoleon

ناپلئون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناپلئون‌, ترجمه ناپلئون‌, کلمات شبیه ناپلئون‌ , چكمه‌ پاشنه‌ بلند به لاتین , ناپلئوني‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: