ترجمه Napper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرت‌ زننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرت‌ زن‌.

Napper به چه معناست و Napper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Napper

چرت‌ زننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرت‌ زننده‌, ترجمه چرت‌ زننده‌, کلمات شبیه چرت‌ زننده‌ , چرت‌ زن‌. به لاتین
دانلود فایل ها