ترجمه Nappy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درفرش‌) كلفت‌ و پرزدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواب‌ دار , در فارسی : قدري‌ مست‌ , به فارسی : لول‌

Nappy به چه معناست و Nappy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nappy

(درفرش‌) كلفت‌ و پرزدار به خارجی , ریشه انگلیسی (درفرش‌) كلفت‌ و پرزدار, ترجمه (درفرش‌) كلفت‌ و پرزدار, کلمات شبیه (درفرش‌) كلفت‌ و پرزدار , خواب‌ دار به لاتین , قدري‌ مست‌ به لاتین , لول‌ خارجی
دانلود فایل ها