ترجمه Narcissist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عاشق‌ خود. می باشد

Narcissist به چه معناست و Narcissist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Narcissist

عاشق‌ خود. به خارجی , ریشه انگلیسی عاشق‌ خود., ترجمه عاشق‌ خود., کلمات شبیه عاشق‌ خود.
دانلود فایل ها