ترجمه Narcolepsy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگي‌ و ميل‌ شديدبه‌ خواب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمله‌ خواب‌.

Narcolepsy به چه معناست و Narcolepsy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Narcolepsy

(ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگي‌ و ميل‌ شديدبه‌ خواب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگي‌ و ميل‌ شديدبه‌ خواب‌, ترجمه (ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگي‌ و ميل‌ شديدبه‌ خواب‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌)حالت‌ خواب‌ الودگي‌ و ميل‌ شديدبه‌ خواب‌ , حمله‌ خواب‌. به لاتین
دانلود فایل ها