ترجمه Narcotize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داروي‌ مسكن‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخدير كردن‌.

Narcotize به چه معناست و Narcotize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Narcotize

داروي‌ مسكن‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داروي‌ مسكن‌ دادن‌, ترجمه داروي‌ مسكن‌ دادن‌, کلمات شبیه داروي‌ مسكن‌ دادن‌ , تخدير كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها