ترجمه Narrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داستاني‌ را تعريف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داستان‌ سرايي‌ كردن‌ , در فارسی : نقالي‌

Narrate به چه معناست و Narrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Narrate

داستاني‌ را تعريف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داستاني‌ را تعريف‌ كردن‌, ترجمه داستاني‌ را تعريف‌ كردن‌, کلمات شبیه داستاني‌ را تعريف‌ كردن‌ , داستان‌ سرايي‌ كردن‌ به لاتین , نقالي‌ به لاتین
دانلود فایل ها