ترجمه Nasalization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تودماغي‌ كردن‌. می باشد

Nasalization به چه معناست و Nasalization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nasalization

تودماغي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تودماغي‌ كردن‌., ترجمه تودماغي‌ كردن‌., کلمات شبیه تودماغي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها