ترجمه Nascency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوظ‌هوري‌ و اغازي‌ , در فارسی : تولد.

Nascency به چه معناست و Nascency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nascency

(ecnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌, ترجمه (ecnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌, کلمات شبیه (ecnecsan=) تازه‌ پيدا شدگي‌ , نوظ‌هوري‌ و اغازي‌ به لاتین , تولد. به لاتین
دانلود فایل ها