ترجمه Natatorium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخر شنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شناگاه‌.

Natatorium به چه معناست و Natatorium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Natatorium

استخر شنا به خارجی , ریشه انگلیسی استخر شنا, ترجمه استخر شنا, کلمات شبیه استخر شنا , شناگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها