ترجمه Nationalist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملت‌ گراي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملت‌ دوست‌ , در فارسی : ط‌رفدار ملت‌ , به فارسی : ناسيوناليست‌.

Nationalist به چه معناست و Nationalist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nationalist

ملت‌ گراي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملت‌ گراي‌, ترجمه ملت‌ گراي‌, کلمات شبیه ملت‌ گراي‌ , ملت‌ دوست‌ به لاتین , ط‌رفدار ملت‌ به لاتین , ناسيوناليست‌. خارجی
دانلود فایل ها