ترجمه Nationalization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملي‌ سازي‌. می باشد

Nationalization به چه معناست و Nationalization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nationalization

ملي‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ملي‌ سازي‌., ترجمه ملي‌ سازي‌., کلمات شبیه ملي‌ سازي‌.
دانلود فایل ها