ترجمه Native Language در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ بومي‌. می باشد

Native Language به چه معناست و Native Language یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Native Language

زبان‌ بومي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ بومي‌., ترجمه زبان‌ بومي‌., کلمات شبیه زبان‌ بومي‌.
دانلود فایل ها