ترجمه Nativism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مساعدت‌ با بوميان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بومي‌ پرستي‌.

Nativism به چه معناست و Nativism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nativism

مساعدت‌ با بوميان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مساعدت‌ با بوميان‌, ترجمه مساعدت‌ با بوميان‌, کلمات شبیه مساعدت‌ با بوميان‌ , بومي‌ پرستي‌. به لاتین
دانلود فایل ها